10 Mart 2012 Cumartesi

Bilmek Öğrenmek Gerek, Bölüm 4

K
Kabasorta (Seren) Arma: Ana itici gücü oluşturan yelkenlerin, direğe dik açı yapan serenlere çekildiği yelken düzenlemesi.
Kalafat: Ahşap tekneleri su sızdırmaz hale getirmek için armozlara kendir veya pamuk üstüpü sıkıştırarak yapılan işlem.
Kaloma: Çapanın zemine daha iyi gömülmesini sağlamak amacıyla bağlı olduğu zincir vaya halata verilen uzatma payı.
Karina: Teknelerin su kesimlerinin altında bulunan dış kısımları.
Kasa: Herhangi bir halat ucunda halatı oluşturan kolların örülmesi ile veya iki uç üzerinden ince bir halat sarılarak yapılan halka.
Kasara:  Güverte üzerinde yükselen dikdörtgen biçiminde kamara. Teknenin başında veya kıçında güverteden yükselen bölümlere de denir; baş kasara, kıç kasara gibi.
Kavança (Boci Tramola): Yelkenli teknenin kontra değiştirerek rüzgaraltına dönüş manevrası.
Kazboynu: Bumba veya gizin direğe bağlandığı uç.
Kemere: Teknenin en geniş yeri. Teknenin ortasından geçen ve baş-kıç doğrultusuna (omurgasına) dik olan hatta kemere denir. Kemere yön belirtmek için kullanılır.
Kerte: Dairenin 32 de biri olan 11 derece 15 dakikalık açı.
Kerteriz:  Herhangi bir maddenin bir tekneden olan yönünü ölçmek.
Kerye: Halatın ucuna kasa yapmak veya iki halatı birleştirmek için bir çeşit cıvatalı kilit.
Kesirli Arma: Baş ıstralyanın direğin tepesine değil de daha aşağıda bir noktasına bağlı olduğu arma tipi.
Kıç:  Teknenin en arka kısmı.
Kıç Istralya:  Direklerin öne doğru yatmalarını engelleyen, direk başından teknenin kıçına doğru inen halat veya tel.
Kıçtan Kara: Teknenin kıçının sahile dik gelecek şekilde bir iskeleye yanaşması veya yaklaşması, oturtulması.
Knot:  Denizcilikte hız birimi. Knot bir saatte katedilen mesafeyi deniz mili olarak belirtir ve not olarak okunur.
Koçboynuzu: Teknenin çeşitli yerlerine halat volta etmek için  konulmuş iki kolu olan ahşap veya metal parça.
Kol: Bir teknenin rüzgara karşı giderken iki tramola arasında kat ettiği yol için kullanılan terim.
Kontra: Rüzgarı teknenin bir yanından alarak seyir edilen kol; sancak kontra, iskele kontra gibi.
Köre Düşmek: Yelkenli bir teknenin geçici bir süre rüzgarsız kalması.
Kuru Direk: Şiddetli rüzgar nedeni ile tüm yelkenlerin indirilip seyirde sadece direklerle kalınması.
Kurtağzı: Tekneye iskeleden veya başka bir tekneden gelen halatı babaya veya koçboynuzuna yönlendirmek için kullanılan sabit parça.
Küpeşte: Posta başlarını tekne boyunca bağlayan kuşak, güvertenin en dışta bulunan tahtası.

L
Laçka / Laşka Etmek: Bir halatı istenilen miktar kadar rahatça gitmesi için serbest bırakmak.
Lava Etmek: Bir halatın boşunun alınması, çekilmesi.
Liftin / Dönger: Herhangi bir arma parçasının boy ve gerginliğinin ayarlamak için kullanılan kalın civata benzeri parça.
Lumboz / Lumbuz: Bir metal çerçeve ile bunun üzerine sıkıca kapanacak şekilde yapılmış camlı bir kapaktan oluşan, teknenin bordasına veya kamara kenarlarına, içeri hava ve ışık girmesi için açılmış delik.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder