30 Ocak 2012 Pazartesi

Bilmek Öğrenmek Gerek, Bölüm 2

B
Baba/Bita: İskele, rıhtım veya teknede halatları volta etmek için kullanılan, ağaç veya demirden yapılan kısa sütunlar
Badarna Etmek: Halatın sürtünüp aşınmaması için eski bir ip vb. gibi ile sarılması
Balançina: Bir çubuğun kaldırılıp indirilmesinde kullanılan halat veya telden kurulmuş palanga. Yelken indirilir ya da basılırken yatay konumda kalması için direk başından gelerek bumbanın ucuna bağlanan halat
Baştan Kara:  Teknenin başının sahile dik gelecek şekilde bir iskeleye yanaşması veya karaya yaklaşması, oturtulması
Bermuda Arma: Ana yelkenin uzun ve üçgen biçiminde olduğu arma türü
Bodoslama: Omurganın baş tarafında teknenin başını meydana getirmek için yukarı doğru konulan yekpare ağaç, omurganın yukarı kıvrılan kısmı
Bofor (Beaufort) Rüzgar Çizelgesi: Rüzgar esme gücünü tanımlayan 0 dan 12 ye kadar derecelendirilmiş çizelge. Bofor ya da kuvvet olarak söylenir
Borda: Teknenin dış tarafta ve su kesiminden yukarıda kalan yan tarafları
Borda Fenerleri: Gece yol alan bir teknenin her iki yanında taşıması gereken yeşil (sancak) ve iskele (kırmızı) seyir fenerleri
Bosa Tutmak: Bir halat veye zincirin üzerindeki yükü azaltmak için, bedenine bağlanan başka bir halatla koç boynuzu veya babaya bağlanmak sureti ile yükün paylaştırılması
Bumba: Yelkenin alt kısmının bağlandığı yatay çubuk

C
Camadana Vurmak: Yelken alanını küçültmek
Cenova: Büyük, üçgen ön yelken. Cenovanın arka yakası direk hizasından arkaya geçer.
Cıvarna: Yüksek tepelerden kopup gelen ve genellikle kıyıya dik açıyla inen ani ve şiddetli rüzgar.

Ç
Çapa (demir):  Teknenin dalga ve rüzgarla kaymasını engelleyip, onu sabit bir noktada tutan büyük ve ağır cisim
Çapariz:  Denizcilikte doğru gitmeyen, engelleyici, kötü anlamında, çeşitli durumlar için kullanılan terim
Çarmıh/Çarmık: Direkleri yandan destekleyen tel, çubuk vb. Armaya göre değişen üst çarmıh, orta çarmıh, alt çarmıh gibi türleri vardır
Çürük Su: Pervanenin su yüzeyine yakın veya kısmen suyun dışında dönerken boşa çalkaladığı için tekneyi ileri götürmeyen su

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder